Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


17.10.2015

01.10.2015

03.08.2015

Proiectul POSDRU ”Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională” la finele primului an de implementare, conform A.1.3
06.05.2015

În acest număr:
– Despre proiect …pag. 2-3
– Activități desfășurate în
perioada ianuarie – aprilie
2015…pag. 4-8
– Activități prevăzute pentru
perioada mai – iulie 2015
…pag. 9-10
04.05.2015

privind desfășurarea programului de formare a consilierilor școlari și demararea implementării programului de pregătire suplimentară pe componenta Consiliere
27.03.2015

privind demararea implementării programului de pregătire suplimentară, în cadrul activității A.6. …
28.02.2015

– Despre proiect …pag. 2
– Activități desfășurate în perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015…pag. 3-7
– Activități prevăzute pentru perioada ianuarie – aprilie 2015 …pag. 8-10
04.02.2015

privind finalizarea programului de pregătire suplimentară a elevilor pe componenta de bază
și pe componenta opțională în școlile pilot, în cadrul activității A.5. …
28.01.2015

Evaluarea performanțelor in implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII–a
30.12.2014

Privind implementarea activității de formare (A.4.4)
28.11.2014

Furnizarea programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a.
21.11.2014

06.11.2014

Privind implementarea activităților în primele 6 luni de proiect.
31.10.2014

04.08.2014
Obiective, Grup țintă, Activități, Context, Rezultate, Lansare, Activități desfășurate.

Ştiri

Prezentare proiect la final
16.10.2015

Brosura proiect
01.10.2015

Prezentare proiect septembrie
25.09.2015

Propuneri de actiuni pentru valorificarea programului
18.08.2015

Eficiența programului reflectată în rezultatele elevilor
10.07.2015

Finalizarea programului de pregatire a elevilor
29.06.2015

Articol informativ – Proiectul POSDRU ”Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională” la finele primului an de implementare, conform A.1.3
06.05.2015

Articol informativ privind desfășurarea programului de formare a consilierilor școlari și demararea implementării programului de pregătire suplimentară pe componenta Consiliere
27.03.2015

Articol informativ privind demararea implementării programului de pregătire suplimentară, în cadrul activității A.6. – Derularea programului multiregional de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII-a

28.02.2015

Articol informativ privind finalizarea programului de pregătire suplimentară a elevilor pe componenta de bază și pe componenta opțională în școlile pilot, în cadrul activității A.5. Furnizarea programului pilot de pregătire suplimentară în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a
28.01.2015

Articol informativ privind implementarea activității A.7 – Evaluarea performanțelor in implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII – a
30.12.2014

Articol informativ privind implementarea activității de formare (A.4.4)
28.11.2014

Articol informativ privind implementarea activității A.5 – Furnizarea programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a
21.11.2014

Articol informativ privind implementarea activităților A.3, A.4 și A.7 în primele 6 luni de proiect
31.10.2014

Furnizarea programului pilot
30.09.2014

Pregatirea derulării programului educaţional
29.08.2014

Construcţia programului educaţional
23.06.2014

Conferinţa lansare
12.06.2014

Workshop multiregional
03.06.2014


Acces la succes » Ştiri