Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Rezultate

Rezultate anticipate

A0: sistem de management, monitorizare și control al proiectului

A1: site web al proiectului; 6 newslettere; conferințe de lansare și de încheiere a proiectului; materiale promoționale

A2: workshop multiregional; 200 chestionare aplicate părinților, cadrelor didactice, elevilor; 1 raport de prelucrare a datelor și interpretare a rezultatelor chestionarelor; 1 raport de diagnoza inițială

A3: 1 program pilot la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naționale”, elaborat

A4: 40 unități școlare selectate pentru etapa de pilotare și pentru derularea efectivă a programului

A5 : 1 program „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” la nivel multiregional, pilotat cu 520 elevi de clasa a VIII-a; 520 de elevi consiliați în cadrul programului; 520 elevi pregătiți pentru examenele naționale; 4 seminarii organizate și derulate, în scopul realizării transferului de expertiză și schimbului de bune practici la nivel multiregional.

A6 :  1 program „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” la nivel multiregional, implementat cu 3580 elevi de clasa a VIII-a, din ambele județe

A7 : 1 raport de analiză a fazei pilot;1 raport de cercetare pentru faza de derulare a programului

A8 :  2 workshop-uri regionale; 1 campanie online; 4 întâlniri regionale cu actori relevanți


Acces la succes » Rezultate