Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Parteneri

Lider de parteneriat  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în Str. Calea Domnească nr.127, Târgovişte, jud. Dâmboviţa.

Partener 1 – INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA, cu sediul în Suceava, Calea Unirii 15, jud. Suceava, Calea Unirii 15, jud. Suceava.

Partener 2 – FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢILOR DE PĂRINŢI – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (F.N.A.P.-I.P.), cu sediul social în Bucureşti, str. Roşia Montană nr. 41, sector 6.


Acces la succes » Parteneri