Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


17.10.2015

01.10.2015

03.08.2015

Proiectul POSDRU ”Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională” la finele primului an de implementare, conform A.1.3
06.05.2015

În acest număr:
– Despre proiect …pag. 2-3
– Activități desfășurate în
perioada ianuarie – aprilie
2015…pag. 4-8
– Activități prevăzute pentru
perioada mai – iulie 2015
…pag. 9-10
04.05.2015

privind desfășurarea programului de formare a consilierilor școlari și demararea implementării programului de pregătire suplimentară pe componenta Consiliere
27.03.2015

privind demararea implementării programului de pregătire suplimentară, în cadrul activității A.6. …
28.02.2015

– Despre proiect …pag. 2
– Activități desfășurate în perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015…pag. 3-7
– Activități prevăzute pentru perioada ianuarie – aprilie 2015 …pag. 8-10
04.02.2015

privind finalizarea programului de pregătire suplimentară a elevilor pe componenta de bază
și pe componenta opțională în școlile pilot, în cadrul activității A.5. …
28.01.2015

Evaluarea performanțelor in implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII–a
30.12.2014

Privind implementarea activității de formare (A.4.4)
28.11.2014

Furnizarea programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a.
21.11.2014

06.11.2014

Privind implementarea activităților în primele 6 luni de proiect.
31.10.2014

04.08.2014
Obiective, Grup țintă, Activități, Context, Rezultate, Lansare, Activități desfășurate.

Echipă

 

ECHIPA DE MANAGEMENT

ISJ DÂMBOVIȚA

Manager de proiect – LUMINIȚA PREDA

Asistent manager – OVIDIU BĂSCEANU

Responsabil financiar – DANIELA BĂNĂȘANU

Responsabil achiziții – CĂTĂLIN ILEANA

ISJ SUCEAVA:

Manager operațional – GHEORGHE LAZĂR

Asistent manager operațional – LIDIA ACOSTOAIE

Asistent responsabil financiar – ELENA GALEȘ

Asistent responsabil juridic – LILIANA BĂIȚAN TURENSCHI

 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

ISJ DÂMBOVIȚA:                                                              

Responsabil PR –  Mihaela ANTON

Responsabil logistică – Liviu VASILESCU

Expert grup țintă – Ovidiu VOICU

Expert dezvoltare și întreținere aplicații informatice – Daniel DOBRE

Experți curricula și cercetare – Tatiana GHIȚĂ, Laura ERCULESCU, Cristina MARIN, Carmen ION, Valentin STANCU, Aurora SOLOMON, Tatiana POPA, Veronica OPREA, Izabel BAICU

ISJ SUCEAVA:

Responsabil logistică – Gabriela SCUTARU

Experți curricula și cercetare –Valeria LEONTE, Laurenția HACMAN, Georgeta COLIBABA, Rita CÎNTIUC, Eleonora BULBOACĂ, Constantin TIRON, Marinela CIMPOEȘU, Traian DUMINICĂ, Daniela ZUP

F.N.A.P. – Î.P:

Expert evaluare activități – Simona CRISBĂȘANU

Coordonator monitorizare – Eugenia ȘETREANU

Expert monitorizare și prevenire risc – Cristina STROE

Responsabil relație parteneri – Crenguța ALEXE

Consilieri de specialitate – Marina IONESCU, Patricia STAN, Irina HORGA, Costel CORAVU

Experți elaborare și implementare program – Anca SIMA, Anița DULMAN, Irina SAVU, Ana-Maria ALEXANDRU, Elena CĂPRUCIU, Olga IGNĂTESCU

Expert tehnic – Oana POPA


Acces la succes » Echipă