Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagină

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Prima pagină

            Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei promovabilităţii la examenele de evaluare naţională, ce se desfaşoară la finalul clasei a VIII-a, prin implementarea unui program educaţional la nivel multiregional, de elaborare şi derulare a unor activităţi inovative şi unitare, pentru dezvoltarea şi evaluarea procesului de formare a competenţelor cheie ale elevilor din învăţământul gimnazial din judeţele Dâmboviţa şi Suceava.

            „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională răspunde unui sistem eficient şi durabil de formare a competenţelor cheie pentru minim 4100 de elevi din învăţământul gimnazial în judeţele Dâmboviţa şi Suceava (în special, competenţe în limba română, competenţe în matematică, competenţa de a învăţa eficient), prin implicarea lor activă în proiectarea, testarea şi derularea propriu-zisă a unui program multiregional, de educaţie tip „pregătire suplimentară”, în vederea susţinerii cu succes a examenelor de evaluare naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

           Proiectul va utiliza ca suport de pregătire a elevilor din clasele gimnaziale în vederea formării şi evaluării de competenţe cheie cele mai moderne şi inovative instrumente didactice bazate pe resurse digitale. Totodată, atât programul de formare adresat cadrelor didactice, cât şi programul de pregătire a elevilor vizează şi un modul de utilizare a TIC în învăţare.  

           Elaborarea unor oferte de formare continuă pentru cadrele didactice în cadrul Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională are aceleaşi valenţe de a creşte vizibilitatea, transparenţa şi accesibilitatea programelor de formare pentru un public interesat cât mai larg, cu impact asupra creşterii capitalului uman la nivel local şi regional.


Acces la succes